Tránsito Esofago Gastroduodenal

Descripció

Mitjançant la ingesta de contrast de bari o iode es realitzen les radiografies en diferents projeccions de la regió (esòfag-estómac i marc duodenal).


Preparació

Dejú de 8 hores.


Indicaciones

Estudi de l’anatomia i motilitat des de l’esòfag fins els duodens.


Durada de la prova

30 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.