Recanvi de Catèter de Drenatge Biliar

Descripció

Realitzem colangiografia a través de catèter pig-tail extern observant-se la dilatació de la via biliar intrahepàtica objectivant-ne l’estenosi i l’existència de pas a colèdoc. Realitzem la col·locació de guia de seguretat i de catèter multipropòsit, avancem aquest fins el confluent, es realitza colonagiografia evidenciant-s’hi el pas filiforme de substància de contrast fins el colèdoc, avancem tàndem catèter-guia guiat per escopia per negociar l’estenosi, aconseguint-se el pas amb guia hidrofílica i col·locant-hi catèter de drenatge Fr. Realitzem plaques per a la confirmació radiològica.