Quimioembolització Tumoral Hepàtica

Descripció

La quimioembolització serveix per realitzar el tractament quimioteràpic selectiu del tumor hepàtic i posteriorment es tapen els vasos sanguinis (artèries) que estan afectats per la malaltia. Es punxarà un vas sanguini (generalment a l’engonal) utilitzant anestèsia local. A continuació, s’hi introduirà un tub molt fi (catèter) pel qual s’injecta un líquid (mitjà de contrast) que permet veure els vasos sanguinis en les radiografies. Un cop localitzat el lloc exacte del tumor i la seva irrigació, s’administraran substàncies quimioteràpiques intratumorals i posteriorment es taparà el vas que irriga aquest tumor per interrompre la circulació de la sang.