Punció Biòpsia o PAAF

Descripción

Punció biòpsia per a estudi citològic de lesions localitzades en diferents òrgans (fetge, pulmó, ronyó, pàncreas, adenopaties, pleura, etc.), guiades mitjançant TOMOGRAFIA o ECOGRAFIA. Realitzem estudi tomogràfic o ecogràfic per optimitzar el punt d’accés percutani. Es realitzen controls periòdics durant l’estudi per a seguiment de l’agulla i posteriors als procediments per a valoració de complicacions.


Preparación

Cal adjuntar proves de coagulació dins dels límits normals. Consentiment informat.