Nefrostomia Percutània

nefrostomia-percutanea

Descripció

Mitjançant punció transparietal de regió lumbar esquerra sota control radioscòpic en sala, es du a terme un opacament del sistema pielocalici renal dret (pielografia percutània). En un segon pas, realitzem una 2ª punció des de regió lumbar amb direcció obliqua fins calzes inferiors, introduïm un sistema de tàndem guia-catèter fins aconseguir introduir el catèter de drenatge tot deixant la punta en el confluent pielocalici renal (drenatge extern).