Embolització de Venes Uterines per a tractament de Congestió Pèlvica

Descripció

A través d’accés femoral unilateral, efectuem cateterització selectiva de vena renal esquerra i realitzem venografia per constatar reflux per vena uterina i absència valvular amb dilatació varicosa secundària. Es realitza cateterització selectiva de vena uterina i esquerra i embolització distal amb coils de diferents grandàries i longituds depenent de la morfologia de l’arbre venós gonadal, amb la finalitat de produir un stop al flux retrògrad venós. En un segon pas, realitzem maniobres similars en vena uterina dreta.
Realitzem valoració d’ambdues venes hipogàstriques i possible embolització de les mateixes si estigués indicat. Aquest procediment es du a terme en la sala de radiologia intervencionista en condicions de màxima esterilitat i amb monitorització constant del pacient. És necessari l’ingrés en hospital de dia per a valoració postprocediment i descàrrega domiciliària passades les 8 h des de la intervenció. Es requeriran proves de coagulació, RX tòrax i ECG prèvia a la intervenció.