Embolització d’Artèries Uterines per a tractament de Fibromes Uterins

Descripción

A través d’accés femoral uni o bilateral, efectuem mapatge angiogràfic de sector ilíac bilateral i cateterització d’ambdues artèries hipogàstriques, per a reconeixement d’emergència d’artèries uterines i cateterització selectiva de les mateixes.
En un segon pas, realitzem la injecció de material embolitzant distal fins parar el flux sanguini d’artèries uterines, i efectuem isquèmia distal dels miomes uterins.
Aquest procediment es realitza en la sala de radiologia intervencionista en condicions de màxima esterilitat i amb monitoratge constant del pacient. Cal la intervenció del servei d’anestèsia durant el procediment i durant les 48 h d’ingrés postintervenció per al control de les àlgies derivades de la isquèmia uterina. Calen 3 dies d’hospitalització, dia d’intervenció i 48 h postprocediment per a la valoració del síndrome postembolització i descàrrega domiciliària.

Caldran proves de coagulació, RX tòrax i ECG prèvia a la intervenció.