Drenatge Via Biliar

Descripció

Mitjançant punció transparietohepàtica sota control radioscòpic en sala, es canalitza la via biliar, introduïm contrast de iode, obtenint un mapa de la via biliar (colangiografia transparietohepàtica). En un segon pas, introduïm un catèter de drenatge deixant la punta en el confluent biliar (drenatge intern) o a través del colèdoc en el duodè (drenatge intern extern).