Col·locació Pròtesi Esofàgica Autoexpandible

Descripción

A través del catèter anteriorment col·locat, realitzem administració de contrast i valoració de l’estenosi esofàgica, avancem la pròtesi muntada sobre catèter transportador, realitzem l’obertura sota control radioscòpic, rectificant la seva posició fins deixar-la correctament col·locada. Esofagograma de control a les 24 h per a la valoració d’obertura de l’endopròtesi.