Col·locació pròtesi biliar Autoexpandible per via percutània

colocacion-protesis-biliar-autoexpandible-porvia-percutanea

Descripció

A través de catèter anteriorment col·locat, realitzem administració de contrast i valoració de l’estenosis viliar, adelantem la pròtesi montada sobre catèter transportador, realitzant l’apertura sota control radioscòpic, rectificant la seva posició fins deixar-la correctament col·locada. Deixem guia de seguretat i control a les 24h.