Col·locació de Catèter Doble J

colocacion cateter doble J

Descripció

A través de catèter de nefrostomia prèvia realitzem avançament de guia per trajecte ureteral, negociant punt de stop ureteral fins portar la guia hidrofílica fins la veixiga urinària, posteriorment carreguem set de catèter doble J, guiant-nos per la imatge de radioscòpia i deixant l’extrem distal en veixiga urinària i l’extrem proximal en pelvis renal. Deixem guies de seguretat per retirar passades les 48 h.