Cistostomia Percutània

Descripció

A través de sondatge vesical previ, realitzem emplenament de bufeta urinària i apropament de la mateixa paret anterior de l’abdomen. Prèvia anestèsia local, realitzem punció suprapúbica centromedial i posterior avançament de guia metàl·lica a l’interior de la veixiga urinària, posteriorment realitzem dilatació del tracte i col·locació de catèter de cistostomia i amb ancoratge distal per impedir sortida del catèter de la bufeta urinària.

Tot l’estudi es realitza sota control radioscòpic realitzant plaques per confirmar la posició del catèter un cop finalitzat el procediment.