Ressonància magnètica

Ressonància Magnètica Nuclear

resonancia-magnetica1

Descripció

Obtenció d’imatges exposant el pacient a un camp magnètic i realitzant seqüències ponderades en temps tissulars específics per a l’obtenció d’imatges en el pla axial, sagital o coronal, així com reconstruccions tridimensionals.


Indicacions

El pacient haurà de quedar-se immòbil dins del camp magnètic per poder obtenir imatges de les diferents parts corporals.


Durada de la prova

Depèn de la zona a estudiar.


Lliurament de resultats

En situacions normals 4 dies però en funció de les seves necessitats podem adelantar-nos en cas d’urgència o de cita amb el seu especialista.
*Novetat: Els hi oferim la possibilitat de portar-se el mateix dia de la realització de la prova les imatges estudiades i enviar per email l’informe per a la seva comoditat. Aquesta modalitat és aplicable al 90% de les proves amb excepció de les que requereixin un processat d’imatge a càrrec del metge especialista o estudis considerats de màxima complexitat.