Tac Dental

tac-dental

Descripció

Obtenció d’estudis tomogràfics amb talls axials d’1 mm d’espessor que permeten la realització de reconstruccions a nivell de l’arcada dentària.


Durada de la prova

10 minuts.


Lliurament de resultats

4 dies feiners (excepte urgències).