Maxil·lar Superior

Descripció

Es realitzen talls axials paral·lels al maxil·lar superior, d’un mil·límetre d’espessor abastant-hi el maxil·lar superior fins els maxil·lars. Realitzem posteriorment reconstruccions en el pla coronal tot seguint l’arcada dentària superior i reconstruccions perpendiculars als sins maxil·lars (ortorradials).
En les reconstruccions realitzades es visualitza la distància des de la vora inferior del maxil·lar superior fins els sins maxil·lars, així com el gruix i l’alçada del maxil·lar superior.
Les imatges estan reproduïdes a escala real per poder realitzar mesuraments sobre la mateixa placa.


Durada de la prova

10 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.