Radiologia Odontològica

ortopanto

Introducció

La radiologia odontològica és l’especialitat mèdica que estudia a partir de raigs X, ultrasons o camps magnètics, diferents parts de l’aparell estomatognàtic com són les dents, el periodonto i el sistema neuromuscular.

El metge pot necessitar aquestes imatges per al pronòstic, diagnòstic i tractament de diverses malalties de la boca. Conté diferents proves específiques de l’especialitat, com són la radiografia de maxil·lars o l’Ortopantomografia, que és una radiografia panoràmica de la boca.