Trànsit Faringi

Descripció

Mitjançant la ingesta de contrast de bari o iode es realitza un estudi dinàmic de la motilitat orofaríngia.


Indicacions

Estudi de l’anatomia i motilitat de la regió orofaríngia.


Durada de la prova

30 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.