Ènema Opac

Descripció

Després de la prova rectal de contrast de bari i insuflació d’aire, realitzem un estudi del marc colònic.


Preparació

Dieta prèvia: dejú de 6 hores.
Dia anterior: 18 hores abans, prendre la solució evacuant Bohm per netejar l’intestí gros.


Indicacions

Estudi de l’anatomia del colon.


Durada de la prova

60 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.