Dacriocistografia

dacrioscistografia

Descripció

Introduint contrast de iode pels conductes lacrimals i realitzant un estudi dinàmic del sistema lacrimal.


Preparació

En dejú.


Indicacions

Estudi del sistema lacrimonasal.


Durada de la prova

30 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.