Radiografia General

Radiologia Digital

radiologia-digital

Descripció

Mitjançant una radiació d’ions emesa per un aparell de RX s’impressiona un detector digital on es capturen les imatges per a la seva posterior impressió, diagnòstic i emmagatzament.


Indicacions

Estudi de diferents parts anatòmiques del cos humà.


Durada de la prova

5 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.