Qui som

La nostra política de qualitat

segell-qualitat ARGILES - VIVES

El centre ARGILÉS | VIVES de diagnòstic per la imatge compta amb una llarga tradició i experiència. Fundat l’any 1960 pel Dr. Argilés i el Dr. Vives, va ser pioner en implantar i difondre les tècniques radiològiques a Espanya.

La qualitat dels nostres serveis està reconeguda a nivell internacional i el nostre quadre mèdic està format per un equip amb els millors especialistes. A més, disposem de l’última tecnologia digital en diagnòstic per la imatge per oferir-li una medicina diagnòstica i terapèutica amb una excel·lent eficàcia.

En els nostres centres, el pacient és la nostra prioritat. Oferim un servei àgil que permet que els resultats de la majoria de les proves siguin informats i lliurats en el mateix acte mèdic.

La base per aconseguir un compromís total amb la qualitat es fonamenta en les definicions de la nostra missió, visió i valors, que evidenciem amb l’esforç que realitzem en la diferenciació respecte a la competència i la innovació constant en els serveis de diagnòstic per la imatge.

La nostra missió

La missió de ARVI, S. A. i TEM, S. A. és oferir serveis de qualitat de diagnòstic per la imatge i assessorament facultatiu a les mútues, institucions públiques, i usuaris, generant el màxim valor afegit als nostres clients amb la implicació total del nostre personal i col·laboradors.

La nostra visió

La visió que para futur establix la Gerència de ARVI, S. a. i TEM, S. a. és la de ser un referent entre les empreses de diagnòstic per la imatge de grandària mitja, aconseguint una diferenciació dels nostres serveis per la qualitat i el tracte facilitat als nostres clients (Mútues, Institucions Públiques, i usuaris).

Els nostres valors

ARVI, S.A. I TEME, S.A. defineix els següents valors com la base per a definir totes les nostres actuacions:

  • valor1 Consecució de la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients, usuaris i personal.
  • valor2 Compromís de complir tots els requisits dels nostres clients, incloent els relatius al producte i al compliment dels requisits legals i reglamentaris.
  • valor3 Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. Adoptar la millora contínua com filosofia del nostre equip.
  • valor4 Col·laboració estreta amb els nostres proveïdors, amb la finalitat de disposar de productes de màxima qualitat.
  • valor5 Fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre personal. 
  • valor6 Optimitzar els recursos tecnològics per a garantir la qualitat dels resultats obtinguts.
  • valor7 Promoure i considerar les iniciatives d’innovació i millora proposades pel personal.  
  • valor8 Treballar en un entorn segur i agradable per a les persones i amb respecte al medi ambient.
  • valor9Complir les normes ètiques de la nostra professió.

Aquesta política de la qualitat proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de la qualitat anuals. Esperem que l’aplicació d’aquests conceptes, ens ajudi en la consolidació de ARVI, S. a. i TEM, S. a. com empreses que afronten amb garanties el futur.

Aquesta política de la qualitat és comunicada a tot el personal de ARVI, S. a. i TEM, S. a. mitjançant seminaris interns i la seva difusió permanent en el tauler d’anuncis. Igualment és lliurada a les persones de nova incorporació en el Pla d’Acollida.  En les revisions per l’adreça es revisa anualment el contingut d’aquesta política de la qualitat per a garantir la seva contínua adequació.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres,

Atentament,
firma