Fibroscan, alternativa no invasiva a la biòpsia hepàtica

fibroscan2

Descripción

El fibroscan o elastografia hepàtica està considerada una tècnica no invasiva segura en la seva execució, molt ben tolerada pels pacients i que no presenta efectes secundaris. Utilitzant una ona de vibració pulsativa i d’ultrasons, correlaciona la velocitat de propagació d’aquestes amb el grau de duresa hepàtica, arribant a avaluar una àrea 100 vegades superior a la valorada en la biòpsia hepàtica.


Preparació

La prova es realitza en menys de 10 minuts, el pacient estirat decúbit supí amb el braç dret per sobre la capçalera. Col·locació del transductor a la pell al nivell del fetge, realitzant una mitjana de 10 registres.


Indicacions

Els resultats de diferents registres del fetge s’expressen en kilopascals (kPa), prenent el valor mitjà dels mateixos.
El grau de fibrosi es divideix en 4 fases:
Fibrosi grau 0-1 (F0-F1): Menor a 7 Kpa. Mínim risc de progressió, es recomana no tractar.
Fibrosi grau 2 (F2): entre 7 i 9,4 Kpa. Fibrosi moderada. Repetir el Fibroscan en temps diferit, per valorar possible progressió i indicació del tractament.
Fibrosi grau 3 (F3): entre 9,5 i 12 kpa. Fibrosi avançada, requereix tractament antiviral.
Fibrosi grau 4 (F4 ): Superior a 12 Kpa. Fibrosi greu. Alt risc de cirrosi. Tractament urgent.


Durada de la prova

10 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.