Fibroscan

fibroscan

FIBROSCAN, alternativa no invasiva a la biòpsia hepàtica

En els últims anys ha aparegut un nou mètode no invasiu i innocu per al pacient indicat per a avaluar el grau de la fibrosi hepàtica i que substitueix la biòpsia hepàtica anomenat elastografia de transició o FIBROSCAN. Utilitzant una ona de vibració pulsativa i d’ultrasons, es correlaciona la velocitat de propagació d’aquestes amb el grau de duresa hepàtica, arribant a avaluar una zona 100 vegades superior a la valorada a la biòpsia hepàtica.

Fins ara la biòpsia hepàtica s’ha considerat com la prova d’elecció (gold standart) per a la valoració del dany hepàtic en hepatopatiacrònica. Però a més de ser un procediment invasiu no exempt de complicacions, la biòpsia hepàtica ha estat questionada al presentar variabilitat intra i intero observador, associada al petit volum de mostra que pot portar a errors, portant-nos a vegades a una classificació inexacta del grau d’afectació hepàtica, existint una taxa d’error de fins a un 20%.

La OMS estima que 350 milions de persones pateixen una hepatopatia crònica per virus de la hepatitis B i uns altres 180 milions per hepatitis C, d’aquests el 50% desenvoluparan fibrosi hepàtica en diferents graus arribant a un diagnòstic de cirrosi el 20%.

A Espanya la població que pateix d’una hepatopatia crònica per virus C s’estima entre 480.000 i 760.000 pacients.