Preguntes freqüents

QUÈ ÉS EN DEJÚ?

Per a algunes de les proves diagnòstiques és necessari que es mantinguin en dejú generalment de 6 hores. Això implica no ingerir cap tipus d’aliment sòlid ni líquid.


EN DEJÚ TAMBÉ ES D’AIGUA?

Sí, ens referim a l’aliment sòlid i líquid.


EN DEJÚ PUC FUMAR?

Sí.


PUC FER-ME UN TAC/RESSONÀNCIA/RX, Etc., SI ESTIC EMBARASSADA?

De les esmentades l’única prova que no emet radiació és la Ressonància magnètica. Encara així recomanem la no realització durant el primer trimestre de gestació. Per a la resta no és recomanable la realització de proves amb emissió de radiació en aquest estat. Idicar també que en cas d’urgència i signant un consentiment previ en el qual vostè reconeix que se li ha informat del risc no hi ha inconvenient.


PUC FER-ME UNA ECOGRAFIA GINECOLOGICA SI TINC LA MENSTRUACIÓ?

Sí, no és impediment per a la bona realització de l’estudi.


PUC FER-ME UN TAC/RESSONÀNCIA/RX SI ESTIC EN PERÍODE DE LACTÀNCIA?

No hi ha cap impediment. Però si durant la prova es subministra contrast endovenos es recomana no procedir a la lactància materna en les pròximes 24-48 hores.


POT PROGRAMAR-ME UN TAC/RESSONÀNCIA SI TINC JA CITA PER A ALTRA PROVA (GAMMAGRAFIA, Etc.)?

És recomanable no realitzar-se Gammagrafía juntament amb una prova que emeti radiació el mateix dia. Encara així no és cap inconvenient.


QUÈ ÉS AIXÒ DEL CONTRAST?

És un líquid que se subministra de forma endovenosa o bé oral en funció de la prova, que permet un millor diagnòstic al donar una nitidesa major a la imatge a estudiar.


PER QUÈ HE DE VENIR EN DEJÚ PER A UN TAC?

Perquè depèn que estudi precisa el subministrament de contrast. Les hores de dejú ens donen l’opció d’en cas de ser necessari subministrar-lo i realitzar-lo aquest mateix dia.


EL RESULTAT DE TAC/RESSONÀNCIA ES LLIURA AL MOMENT?

El TAC es lliura en 4 dies laborables des de la realització del mateix. Encara així en casos d’urgència o necessitat retallem el temps d’espera.
Per a la RNM s’ofereix la possibilitat que vostè es dugui les plaques el mateix dia de l’estudi i facilitant-nos una adreça e-mail se li envïi en un període no superior a 5 dies. D’aquesta manera intentem que tot li sigui més còmode.  Estudis de naturalesa complexa com és per exemple una RNM mamària no poden lliurar-se al moment ja que exigeixen d’una reconstrucció i un tractament de programari especial supervisat pel doctor Especialista.


HAIG DE VENIR ACOMPANYAT?

Des de Argiles-Vives recomanem que vinguin acompanyats, ja que hi ha proves que obliguen a la seva assistència en dejú.