Ecografia Cardiaca Doppler

Descripció

Mitjançant l’emissió i recepció d’ultrasons es realitza un estudi dinàmic, funcional i morfològic del cor i grans vasos.


Indicacions

Estudi de les estructures cardíaques i els seus moviments, així com dels fluxos de la sang a l’interior de les cavitats.


Durada de la prova

45 minuts.


Lliurament de resultats

Mateix dia.