Qüestionari de satisfacció

Amb l'objectiu de conèixer la seva opinió i grau de satisfacció sobre el funcionament dels nostres Serveis, us agrairem que ens ajudi responent al següent qüestionari.

1. Valoreu el tracte rebut pel personal administratiu de ARVI, S.A. i TEME, S.A.


2. Valoreu el temps d'espera a la sala d'espera, abans de ser atès.


3. Valoreu el tracte rebut pel personal sanitari de ARVI, S.A. i TEME, S.A.


4. Feu una valoració global dels serveis prestats.


5. Tractament rebut.

6. Comentaris (indiqueu qualsevol comentari o suggeriment que vulgui fer-nos sobre el nostre servei).

nota

Ompli el qüestionari i ajudi'ns a millorar el nostre servei.


Gràcies per la seva col·laboració!